Kontakt

Bestyrelse

Kim Højlund (formand)

E. Nielsen (næstformand)

Claus Madsen

Annette Kaysen

Olav Kuur

Charlotte Fogh (suppleant)

Iben Møller Jønsson (suppleant)

Bestyrelsen har ansvar for den overordnede drift og administration af ejendommen inden for vedtægternes rammer og de beslutninger, der træffes på foreningens generalforsamlinger. 

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelse@aarhusgaarden.dk

Udvalg

Driftsudvalg

Kim Højlund (koordinator)

Claus Madsen

Driftsudvalget har ansvar for den daglige drift af ejendommen, herunder:

  • Håndtering af henvendelser fra beboerne
  • Kontakt til foreningens ejendomsservicefirma
  • Bestilling og koordinering af håndværkere/reparatører 


Vedligeholdelsesudvalg

Kim Højlund (koordinator)

Claus Madsen

E. Nielsen

Vedligeholdelsesudvalget har ansvar for den langsigtede vedligeholdelse af ejendommen, herunder foreningens vedligeholdelsesplan.

Have- og festudvalg

Anette Kaysen (koordinator)

Have- og festudvalget har ansvar for beplantningen på foreningens fællesarealer og for sociale arrangementer.

Værkstedsudvalg

Claus Madsen (koordinator)

Værkstedsudvalget har ansvar for indretning og drift af foreningens fælles værksted i kælderen.

Infomails

Bestyrelsen sender fortrinsvis information til andelshaverne via e-mail. Har bestyrelsen ikke fået din e-mail adresse, eller har du fået en ny, kan du sende den til: bestyrelse@aarhusgaarden.dk

Administrator

Abel Ejendomsadministration
Søndergade 74, 5
8000 Aarhus C
Tlf: +45 89 31 90 00
Email: abel@abel.dk

Facebookgruppe for andelshavere

Aarhusgaarden har en Facebookgruppe, hvor du kan du holde kontakt med de øvrige andelshavere og dele informationer, som relaterer sig til foreningen. Du skal være andelshaver i Aarhusgaarden for at blive medlem af gruppen, som du finder her: https://www.facebook.com/groups/aarhusgaarden

Venteliste, køb og salg

Andelsboligforeningen Aarhusgaarden har ingen venteliste for boligsøgende. Derfor kan du ikke blive skrevet op til en bolig i foreningen. Af samme grund besvarer vi IKKE skriftlige henvendelser vedrørende salg af lejligheder og opskrivning på venteliste.

Fejl og mangler

Ved fejl og mangler, eksempelvis manglende strøm og varme eller elevatorstop, samt almindelige småting som sprungne pærer og lignende, kan foreningens driftsudvalg kontaktes på bestyrelse@aarhusgaarden.dk

Akutte problemer

Ved alvorligt læk på vandrør og oversvømmelse kan du ringe på tlf. 34 12 86 00 og følge anvisningen for akutte henvendelser. Bemærk at dette telefonnummer kun må bruges i alvorlige situationer.

Har du låst dig ude?
Hvis du kommer til at låse dig ude af din lejlighed/butik, og har akut behov for hjælp til at komme ind igen, skal du selv tage kontakt til DinLåsmed i Åbyhøj.