Flyttesyn

Når en ny andelshaver har overtaget en andel i Aarhusgaarden, skal der foretages flyttesyn, hvor den nye andelshaver og én eller flere repræsentanter for bestyrelsen er tilstede. For at sikre at flyttesynet er ensartet og fagligt korrekt, deltager desuden en professionel synsmand, som efterfølgende udarbejder en flyttesynsrapport. Bestyrelsen sørger for at flyttesynet gennemføres.

Hvad skal gennemgås?

Ved boligandele gennemgås andelen for at konstatere eventuelle mangler ved andelens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med andelsboligen.

Ved erhvervsandele foretages kun syn for at konstatere, hvorvidt der er foretaget ændringer eller beskadigelse af ejendommens installationer.

Kontakt eventuelt bestyrelsen på bestyrelse@aarhusgaarden.dk for at høre mere detaljeret om, hvad der bliver lagt vægt på i flyttesynet.

Hvem hæfter for fejl og mangler?

Hvis flyttesynet påpeger fejl og mangler, som ikke er noteret ved tidligere flyttesyn, hæfter fraflyttende/sælgende andelshaver for disse fejl og mangler iht. foreningens vedtægter om standard vedligeholdelse.

Hvis en andelshaver har modtaget nedslag i andelsprisen til udbedring af fejl og mangler, som er noteret i forbindelse med flyttesyn, hæfter andelshaveren for disse fejl og mangler.

Hvis fejl og mangler, som er noteret ved tidligere flyttesyn, ikke er blevet udbedret, fordi bestyrelsen har accepteret dette, hæfter foreningen for disse fejl og mangler. Bestyrelsens accept skal være skriftlig.

Vedtaget af bestyrelsen den 16. februar 2022